QUÈ ÉS UN CLÚSTER?

 
Un clúster és una concentració d'empreses relacionades entre si, en una zona geogràfica relativament definida, que comparteixen reptes estratègics, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i institucions associades.

Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. 1990

 
 

QUÈ ÉS L'AEI TÈXTILS?


L'AEI Tèxtils (Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils) és una associació sense ànim de lucre, que té la voluntat d’aglutinar a totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector de tèxtils d'ús tècnic, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitius.

El conjunt format per empreses i totes les entitats del territori que en recolzen el seu potencial innovador, conformen l’anomenat clúster de tèxtils d'ús tècnic de Catalunya i al qual l’Agrupació dóna forma jurídica.

No es tracta d’una organització amb nous objectius, sinó una adaptació a la legislació actual i a la filosofia i la praxis de les noves estructures d’entramats d’organitzacions i empreses, sorgides en els països del nostre entorn europeu.


MissióFomentar la innovació per a millorar la competitivitat dels seus membres i promoure la cooperació, la complementarietat i la comunicació entre aquests.

VisióAconseguir una massa crítica suficient del conjunt d’empreses i organismes innovadors del territori per a facilitar les pràctiques innovadores que permetin millorar la seva competitivitat i projecció i visibilitat internacional.

Objectius estratègics

 • Promocionar la innovació en el sentit més ampli, millorant les capacitats de les empreses membres i combinant-les mitjançant col·laboracions horitzontals o multidisciplinàries.

 • Presència comercial a l’exterior, mitjançant accions de promoció i internacionalització.

 • Millora de la gestió i productivitat de les empreses per generar valor afegit i enfrontar-se als reptes de l’entorn actual.
 •  

  LÍNIES ESTRATÈGIQUES


  L’Agrupació treballa en quatre eixos estratègics:

 • R+D+i : Fomentar la cooperació entre els seus membres; incrementar el nivell d'adopció d'iniciatives de suport a la innovació; promoure la participació del sector català de tèxtils d'ús tècnic en projectes de cooperació tecnològica a nivell europeu; generació de projectes de R+D i transferència tecnològica i augmentar la productivitat del territori fomentant la implementació de noves tecnologies i desenvolupament de nous productes i processos.

 • Internacionalització : Millorar l'accés a mercats internacionals; millorar l'accés la coneixement mitjançant activitats de R+D+i internacionals i partenariats tecnològics i comercials i millorar l'accés a infraestructures de recerca i producció claus en tercers països.

 • Competències : Augmentar la captació de formació dels treballadors actuals del sector i millorar el nivell de qualificacions; fomentar el coneixement de les oportunitats professionals del sector i proporcionar formació única i específica a nivell de tecnologia i mercat del sector de tèxtils d'ús tècnic.

 • Marketing : Promocionar l'intercanvi de bones pràctiques entre les empreses del territori; millorar la imatge del sector a Catalunya, promocionant les seves fortaleses i capacitats cap a altres sectors manufacturers del territori per a incrementar oportunitats de negoci a nivell global per atraure inversions i afavorir el comerç internacional i lobbying i creació de diàleg entre la indústria, la comunitat científica i l'administració pública.