WINTEX

  WINTEX - Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector

  Programa: Erasmus+ Capacity Building de la Comissió Europea

  Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 13 membres de 5 països de la UE, i de Tunisia. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

  Data inici: Gener 2020

  Data fi: Desembre 2022

  Objectius:

  El projecte WINTEX té per objectiu omplir el buit existent en l’àmbit dels serveis especialitzats per al sector tèxtil tunisià mitjançant l’establiment de tres centres d’innovació tèxtil ubicats a les tres universitats tunisianes participants: La Universitat d’Sfax, la Universitat de Monastir, i l’Institut Superior d’Estudis Tecnològics Ksar Hellal – ISET.

  Aquests centres exerciran un paper clau per al sector tèxtil i els actor implicats, enfocat a l’impuls i la promoció del sector empesarial.

  El projecte promourà la col·laboració entre les organitzacions europees participants i les de Tunisia, mitjançant la creació d’una xarxa que pugui beneficial la indústria tèxtil en els països involucrats amb el projecte.

  Per a més informació:
  www.wintexproject.eu/