MIDWOR-LIFE

  MIDWOR-LIFE - Mitigation of Environmental Impact caused by DWOR textile finishing chemicals

  Programa: LIFE de la Comissió Europea

  Participació de l’AEI TÈXTILS: Coordinador. Consorci format per 6 membres, incloent els socis de l’AEI TÈXTILS: l’Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC) i el Centre Tecnològic Leitat.

  Data inici: Setembre 2015

  Data fi: Agost 2018

  Objectius:

  L’objectiu del projecte és realitzar un anàlisi de l'impacte ambiental de les millors tecnologies disponibles actualment que siguin alternativa als DWOR (repel•lents de líquids) tòxics, utilitzats en processos d'acabat tèxtil, especialment els que contenen fluorats, i demostrar quines són les millors alternatives: les menys tòxiques i amb menor impacte ambiental però que a la vegada es mantinguin les propietats requerides al teixit.

  Més informació: www.midwor-life.eu