CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT

  CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT
  C/de la Innovació, 2
  E-08225 Terrassa
  Tel.: + 34 93 788 23 00
  Fax: + 34 93 789 19 06
  Correu electrònic: leitat@leitat.org
  www.leitat.org