FOSTEX

  FOSTEX - Fostering innovation in the Jordan and Moroccan textile industry
  Programa: ERASMUS+ Capacity Building de la Comissió Europea
  Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci format per 13 membres de 4 països de la UE, de Jordania i de Marroc. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya.
  Data inici: Gener 2019
  Data fi: Gener 2022
  Objectius:

  La indústria tèxtil té una gran rellevància, tant al Marroc com a Jordània, amb 165.000 treballadors en el primer país i 60.000 en el segon, convertint-la en un dels sectors industrials més grans a tots dos països. No obstant això, la majoria de les PIMEs tenen accés limitat a serveis com assajos, formació, investigació, estudis, tecnologia i instruments de finançament. A més, en aquests dos països no hi ha un hub dinamitzador que representi el triangle del coneixement, reunint a empreses, universitats i centres de recerca, especialment pel que fa a la producció de tèxtils avançats.
  El projecte FOSTEX té com a objectiu omplir el buit existent en l'àmbit de serveis especialitzats per al sector tèxtil, amb l'establiment de quatre centres tèxtils avançats ubicats a les institucions d'educació superior participants a Jordània i el Marroc. Aquests centres exerciran el paper de hubs dinamitzadors per al sector tèxtil i les parts interessades rellevants per generar innovacions i promoure l'esperit empresarial.
  Els socis de la UE, experts en formació i tèxtils avançats, crearan un programa de desenvolupament de capacitats personalitzat per millorar la gestió i les habilitats tècniques dels experts que dirigeixen els centres, així com per promoure l'experiència de la UE amb millors pràctiques.
  Els productes addicionals que catalitzaran les activitats dels centres són l'elaboració del pla empresarial per a cada país, complementat per les taules rodones sobre innovació i emprenedoria i el foment de reunions sinèrgiques entre els experts tèxtils de la UE amb les institucions d'educació superior i la indústria tèxtil de Jordània i el Marroc.
  Es definirà una llista de serveis personalitzats amb el suport dels socis de la UE per a cada centre tèxtil segons les necessitats sectorials en cada regió d'influència.
  Bàsicament, l'objectiu és fomentar la col·laboració entre la universitat i la indústria, per donar suport al desenvolupament d'innovacions i emprenedoria en el sector tèxtil al Marroc i Jordània per generar un ecosistema de materials tèxtils avançats.

  Per a més informació:
  www.fostexproject.eu