INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

  INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES
  C/Jordi Girona, 18-26
  E-08034 Barcelona
  Tel.: +34 93 400 61 54
  e-mail: albert.manich@iqac.csic.es
  www.iqac.csic.es