El clúster català dels tèxtils d'ús tècnic

L’AEI TÈXTILS és una associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu aglutinar totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector de tèxtils d'ús tècnic, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitius.

Els tèxtils d’ús tècnic són materials que donen resposta a exigències tècnic-qualitatives elevades (rendiment mecànic, tèrmic, durabilitat, etc.), conferint-los-hi l’aptitud d’adaptar-se a una funció específica i al seu entorn, ja sigui en els sectors tradicionals d’indumentària o de la llar, o específicament en algun dels mercats que comprèn el sector.