INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

CSIC-IQAC

INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES
C/Jordi Girona, 18-26
E-08034 Barcelona
Tel.: +34 93 400 61 54
e-mail: albert.manich@iqac.csic.es
www.iqac.csic.es