INTEXTER - INSTITUT D'INVESTIGACIÓ TÈXTIL I COOPERACIÓ INDUSTRIAL

INTEXTER

INTEXTER - INSTITUT D'INVESTIGACIÓ TÈXTIL I COOPERACIÓ INDUSTRIAL
C/Colom, 15
E-08222 Terrassa
Tel.: +34 93 739 82 70 | Fax: +34 93 739 82 72
e-mail: director-ins@intexter.upc.edu
www.upc.edu/intexter