CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL (CDMT)

CDMT

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL (CDMT)
C/Salmeron, 25
E-08221 Terrassa
Tel.: +34 93 731 52 02
e-mail: info@cdmt.es
www.cdmt.es